BEZPIECZEŃSTWO NA IMPREZIE

Najważniejszym aspektem każdej imprezy integracyjnej jest bezpieczeństwo jej uczestników. Podczas eventów organizowanych przez naszą firmę oddajemy Państwa pod opiekę wykwalifikowanej kadry animatorów zabaw oraz instruktorów.
Każdy nasz pracownik przechodzi wewnętrzne szkolenia zarówno z przeprowadzania spotkań integracyjnych, jak i obsługi urządzeń. Wszystkie urządzenia jakie zamieszczone są w ofercie naszej firmy produkowane są przez wiodące polskie oraz europejskie fabryki.
Każde urządzenie posiada certyfikat producenta oraz aktualne badanie techniczne.
Montaż oraz demontaż urządzeń przeprowadzany jest przez przeszkolonych pracowników.
W przypadku wystąpienia konieczności - urządzenia rekreacyjne przytwierdzane są do podłoża lub innych stały elementów infrastruktury.  Dodatkowa nasza firma ubezpieczona jest w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Warta EkstraBiznes z opcją odpowiedzialności za usługi podwykonawców.

KWESTIE PODATKOWE

VAT

Podczas księgowania faktury za organizację imprezy integracyjnej dla pracowników należy pamiętać o ogólnych zasadach pozwalających na odliczenie podatku naliczonego. Jeśli firma prowadzi działalność opodatkowaną VAT może odliczyć całość podatku naliczonego z faktury. Nie można odliczyć podatku VAT od usług gastronomicznych oraz noclegowych zakupionych w związku z organizacją imprezy integracyjnej. Wyjątek stanowi nabycie usługi kompleksowej na którą składają się koszty usługi noclegowej, czy gastronomicznej. Tak więc gdy klient zleci organizację jednemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za całość imprezy integracyjnej, będzie mógł odliczyć VAT od wyżej wymienionych usług.

PIT

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął na korzyść firm i podatników spór z fiskusem dotyczący opodatkowania imprez integracyjnych. Do tej pory fiskus przyjmował interpretację, że udział w imprezie integracyjnej sfinansowanej przez pracodawcę jest przychodem pracownika, od którego należy zapłacić podatek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie podzielił tego stanowiska i wydał korzystną interpretację dla podatników.  Decyzję tę podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny. Decyzja NSA zapadła na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014r. w którym TK wyraźnie wskazuje, że u pracowników nie powstaje przychód nawet gdy dobrowolnie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniach.
 
PŁATNOŚĆ ZA IMPREZĘ

Płatność dokonywana jest w formie przelewu na wskazane w umowie oraz na fakturze konto bankowe firmy Ateam Event S.C. Po podpisaniu umowy wystawiana jest faktura pro-forma na zaliczkę w wysokości 30% netto PLN. Po otrzymaniu przelewu firma Ateam Event S.C. wystawia bez zbędnej zwłoki fakturę zaliczkową, która dostarczana jest do zleceniodawcy listem poleconym. Pozostała kwota regulowana jest na podstawie wystawionej faktury VAT, po wykonaniu przedmiotu umowy,  z ustalonym między stronami terminem płatności wynoszącym między 7 a 14 dni.